Bewoner Pluryn 
Kemnade afdeling PRO

Beste luuk en tim zoals je ziet ben ik het XXX XXX bewooner van kemnade 10 zins ik jullie twee ken  in twee  jaar tijd  steken jullie veel tijd in mij en anderen ik vind jullie goede begelijders om hoe jullie het doen altijd een luisterent oor en gaan veel met mij op pat dingenetjes halen voor mijn kamer enz luuk is grapig en tim is ook een goei gast hier hep je wat aan luuk maakt altijd vlam tosties met tim rook ik af en toe een sigaartje en ze zijn er ook altijd voor je   


Peter Bosch
Teamcoach/ Trainer
's Heeren Loo

Als teamcoach/trainer en coaching on the job ontmoette ik deze twee mannen regelmatig bij complexe casuïstiek. Ook bij vastgelopen situaties zowel op team als op cliëntniveau. Twee mannen met inzicht, kennis en ervaring. Vooral ook niet te vergeten hun passie voor het werken in de zorg. Twee verschillende mannen wat ze sterk maakt. In de ontmoeting met dit duo zie ik passie, creativiteit en overzicht wat resulteert in rust en harmonie. In het werken met complexe casuïstiek zie ik hetzelfde richting de cliënt. Hun werkwijze is eenduidig en voorspelbaar. Dit zie je door hun ontmoeting met de cliënt: ‘’ik ben oké en jij bent oké’’.  Hieruit volgt acceptatie. Aanwezig zijn, er helemaal zijn voor de cliënt. Aansluiten bij de onderliggende behoefte. In contact altijd op zoek naar de oplossing. Met hun rugzak vol ervaring zijn ze een sterke aanvulling op welk vraagstuk dan ook. 


Aniies Dandan
Teammanager Pluryn
PRO / High Intensive Care

De afgelopen anderhalf jaar heb ik intensief met Luuk en Tim mogen samenwerken. Een samenwerking die is ontstaan tussen twee vreemde partijen. Mijn voorganger heeft Focusbreed ingezet op locatie toen ik de heren tegen kwam. In het eerste gesprek met Luuk en Tim bleek waar ze voor staanClient en Team!  
Uiterst integere, loyale, betrouwbare en betrokken teamcoaches! Luuk en Tim hebben mij een enorme slag en draagkracht gegeven doordat er heel mooi aan het team vertaalt werd wat er gebeuren moest. Daar tegenover lieten Tim en Luuk ook heel duidelijk aan mij horen wat er leefde en speelde binnen het team waardoor het voor mij duidelijk was wat de werkvloer van mij nodig had.  
Focusbreed is eigenlijk voor iedere (interim) manager met een heldere klus onmisbaar. Focusbreed maakt snel en correct zichtbaar waar er verandering, verdieping of stabilisatie nodig is. Als ze hierin gesteund kunnen worden door een leidinggevende, blijkt er een prettige en zeer effectieve driehoek te staan, welke samen met een team van professionals iedere klus aan kunnen. Ik hoop in de toekomst nog veel met deze uitstekende hulpverleners samen te kunnen werken. 


Stichting Philadelphia Zorg
Locatie Sierpeerhof 

Tim en Luuk hebben op een professionele werkwijze met veel humor en luchtigheid onze locatie ondersteund. Met hun kennis en ervaringen hebben Tim en Luuk veel verheldering gebracht in de situaties waar wij als team in de samenwerking, als in de begeleiding en ondersteuning van de cliënten tegenaan kwamen.  Beiden heren hebben met een onderzoekende houding kritische en open vragen gesteld over de samenwerking, begeleidingsstijl, methodisch werken en de visie die wij hebben voor onze doelgroep (verstandelijke beperkte mensen). Wij werden geprikkeld om stil te staan bij de vraag: Waarom doen wij de dingen zoals wij die doen? Dit bracht ons naar oplossingsgericht denken en werken. Vervolgens was het resultaat dat wij als team met elkaar efficiënter en doelgericht zijn gaan samenwerken.  De ondersteuning van Tim en Luuk (die zij met engelengeduld) aan onze locatie hebben aangeboden, was met een respectvolle en gelijkwaardige benadering. Dat heeft ons op weg geholpen om als team naar elkaar te groeien maar ook om nog beter aan te kunnen sluiten bij onze cliënten.


Timo Gossens
Begeleider PRO

Luuk en Tim hebben een laagdrempelige en gelijkwaardige benadering - richting zowel de bewoners als collega’s - en werden daarom al vanaf de eerste dag echt onderdeel van ons team. Door de juiste manier van vragen stellen, zetten ze je aan het denken en wordt je geprikkeld om zelf tot oplossingen en ideeën te komen. Met hun specialistische kennis en ervaring zijn wij met het team anders gaan kijken naar onze visie en begeleidingsstijl. Dit vertaalt zich in hun visie kwaliteit van het leven. In het jaar tijd dat Luuk en Tim mijn collega’s zijn, heb ik als beginnend begeleider veel van ze geleerd. Zij hebben mij en het team in hun kracht gezet. Ieder woord in mijn review is gemeend. Ik blijf het bijzonder vinden wat zij binnen ons team in gang hebben gezet. Voor ons is dit het perfecte ondersteuningsteam.


Jan de Leest
GZ-Psycholoog Pluryn 

Twee prima kerels die beiden in staat zijn om op een respectvolle en zorgzame wijze om te gaan met cliënten met een zeer complexe zorgvraag. Goed in staat om de-escalerend te werken bij cliënten met fors acting-out gedrag. In bezit van goede coachvaardigheden die ze positief inzetten om collega-begeleiders aan het denken te zetten en te inspireren. Kwaliteit van leven van de cliënten staat bij hen altijd op de eerste plaats. Prettig in de samenwerking en zeer actieve en betrokken  collega’ s waar je op kunt bouwen.


Marcel van Schaik
Projectmanager Pluryn

Bij de wervingsactie vooruitlopende op de start van locatie Kemnade (2010) viel ons oog op Tim en Luuk. Vanaf het eerste moment hebben zij hun afzonderlijke/aanvullende kwaliteiten laten zien. De afdeling waar zij werkten werd een voorbeeld voor anderen en de vervolg fase van Kemnade (nieuwe afdelingen). Met name op het gebied van (cliënt) bejegening en teamwork. Het “goed” neerzetten van de visie, daadwerkelijk naast de cliënten staan, het coachen van nieuwe collega’s, organisatorische taken, niets was hun vreemd.  Relevante kenmerken van beiden bij hun werkwijze zijn: gelijkwaardigheid, respect, luisteren, vragen stellen, en nimmer veroordelend.


Eef Rasing
GZ-Psycholoog
Hoofd Behandeling Pluryn

Tim en Luuk zijn beiden bevlogen betrokken professionals die de ondersteuning aan licht verstandelijk beperkte mensen met een zeer intensieve ondersteuningsvraag op een bijna vanzelfsprekende natuurlijke wijze vorm geven op basis van gelijkwaardigheid  en vanuit een mensvisie gericht op kwaliteit van bestaan,  waarbij ze zich vooral richten op de mogelijkheden van mensen én de vaak niet passende omgeving waardoor de zeer intensieve ondersteuningsvraag  is ontstaan en in stand blijft.


Eveline van Keulen
Zorgondernemer Thomashuis Delft

Tim en Luuk hebben het vermogen om elke crisis open en vol positieve energie tegemoet te treden. Zij zien mogelijkheden in plaats van problemen. Confrontaties gaan zij respectvol aan, zowel met teams, teamleden als leidinggevenden en zetten hen aan tot reflectie en bezinning. Beide heren bezitten de competenties om (SGLVG) cliënten te lezen, te verstaan en te begeleiden, en om het team daar omheen mee te nemen op een veilige, deskundige en effectieve wijze.  Daarnaast heeft Luuk onmiskenbaar organisatorische kwaliteiten en is een kei in coördinatietaken. Tim bezit van nature een weldadige kalmte. Het is een hele goede coach gebleken, die op diverse niveaus tot goede resultaten weet te komen.  Het zijn beide fijne mensen, met een groot gevoel voor humor.


Albert Witjes
HR Adviseur Pluryn

Beide heren hebben het ondersteuningsteam van Pluryn opgericht. Als duo hebben zij op coachende wijze een Topcare SGLVB afdeling van Pluryn tot een goedlopend team gevormd. In hun werkwijze hebben zij oog voor teamdynamiek, zonder de menselijke maat en het cliëntbelang uit het oog te verliezen.


Frans Havekes
Teamleider Siza

Luuk heeft het vermogen om kritisch te kijken waar gedrag vandaan komt. Hij kan uit een situatie stappen en kijken wat iets maakt zoals het is. Wie zit in een crisis, medewerker of cliënt.  Vandaaruit kan een andere zienswijze ontstaan bij de medewerkers. Luuk zorgt dat medewerkers zich gaan inleven in de cliënt. Hierdoor ontstaat vaak het ''anders denken''. Dit biedt perspectief voor zowel de medewerkers als de cliënten.


Fred Wanmaker
Mede-eigenaar Anetwerk Personeelsdiensten

Professioneel, betrouwbaar, enthousiast zijn slechts enkele steekwoorden die van toepassing zijn op Tim en Luuk. Als organisatie kan je rekenen op betrouwbare en kundige professionals die stevig in hun schoenen staan, maar waar vooral de cliënt centraal staat in hun begeleidingsstijl. Ook een team wat extra ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de expertise van Focusbreed en zal uiteindelijk sterker worden door de inzet van Tim en Luuk.


Ellen van Elk
Trajectcoördinator & procesbegeleider
Homerun Humanitas-DMH

Luuk en Tim delen een visie;  Ze doen wat nodig is, zonder oordeel. De kennis en ervaring met deze doelgroep spreekt voor zich. Door een laagdrempelige manier van werken voor zowel collega's, cliënten als het netwerk zijn zij in staat een spil te zijn in het geheel.  Zij zijn in staat rust en veiligheid te brengen en in crisissituaties adequaat te reageren. Tevens brengen zij humor, staat het teambelang voorop en denken zij in mogelijkheden. Wat dit coachende duo ook kenmerkt is dat zij op de werkvloer aanwezig zijn en willen meedraaien in een team. Dit vullen zij beide aan vanuit hun eigen kwaliteiten. Tim in een coachende rol waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers ook centraal staat. Luuk zijn kracht zit in het organisatorische gedeelte, efficiënt werken wat verder gaat dan alleen de standaard zaken.


Ellen Wijnen
Persoonlijk begeleider Topcare-unit
Pluryn Hietveld

Luuk en Tim zijn twee ervaren, professionele, humoristische, drukke, respectvolle en zeker betrouwbare mannen, waarmee goed samen te werken valt. Tim en Luuk durven die stap te nemen, waar een team dan juist tegenaan loopt. Ik als beginnend begeleider heb heel veel geleerd van Luuk en Tim. Ze hebben oog voor detail, pakken goed door en zien geen problemen maar uitdagingen.


Tijn Mommers
Psycholoog Pluryn Hietveld

Van maart 2013 tot april 2016 zijn Tim en Luuk mijn collega’s geweest in de functie van persoonlijk begeleider op Kemnade, Pluryn. Ik heb beide heren leren kennen als hardwerkende hulpverleners die altijd klaar staan voor cliënt en collega. Op zeer prettige wijze combineren zij een professionele houding met ruimte voor ontspanning en een lach. In het contact met cliënten vertaald zich dit in een toegankelijke en gelijkwaardige werkrelatie. De cliënt voelt zich gewaardeerd en heeft het gevoel er te mogen zijn. Daarnaast kan het duo goed met stressvolle situaties omgaan. Zij weten op een veilige en adequate wijze te handelen wanneer zij zich in het werk geconfronteerd zien met agressie. Tot slot zijn Tim en Luuk echte teamspelers die belang hechten aan een goede samenwerking,  ze zorgen ervoor dat zaken voor elkaar komen. Het zijn weloverwogen aanpakkers.


Gertje Huisman
Begeleider Anetwerk personeelsdiensten

Tim en Luuk heb ik een jaar geleden leren kennen. Het eerste woord dat bij me opkomt is humor. Zij hebben beiden de gave om, met zeer uitdagende cliënten (met agressie en geweld) om te gaan op een menselijke, humoristische en gelijkwaardige manier. De cliënten voelen dat Tim en Luuk naast hen staan en nooit boven hen. Ik heb mij altijd veilig bij hen gevoeld, juist in de situaties waarin ik mij bedreigd voelde. Tim en Luuk weten dat soort situaties naadloos over te nemen en om te draaien. Zo wordt het duidelijk voor de cliënt dat agressie en geweld geen optie zijn. In crisis situaties zijn zij rustig, daadkrachtig en duidelijk. Van dat soort collega's zijn er niet zoveel. Ik heb met erg veel plezier met hen samen gewerkt en zal ze missen.


Laura Mariman
Forensisch therapeutisch medewerker bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tim heeft mij gedurende een half jaar gecoacht in verband met een cliënt die dusdanig ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoonde, zowel op het gebied van veiligheid als het gebied van seksualiteit. Door Tim zijn manier van vragen stellen, werd ik geprikkeld om meer oplossingsgericht te denken. Tim heeft mij gemotiveerd om zelf tot oplossingen en ideeën te komen. Door middel van creatieve opdrachten, ben ik stap voor stap meer overtuigd geraakt van mijn eigen kwaliteiten. Door Tim zijn respectvolle houding in combinatie met zijn humor, voel je je al snel op je gemak Tim heeft ervoor gezorgd dat ik uit mijn comfortzone durfde te stappen en me heb kunnen ontwikkelen als professional.


Jelle Terpstra
Clusterleider Pluryn Kemnade 

Vanuit de ruim zes jaar die ik met beide heren samen heb mogen werken, kan ik met volle overtuiging benoemen dat deze professionals individuen en teams sterker maken. Tim en Luuk hebben het  vermogen om zowel collega’s als cliënten in hun kracht te zetten door met veel respect, humor, kennis en kunde  de meest  ingewikkelde situaties aan te gaan. Persoonlijk heb ik veel van beide heren kunnen leren, de creatieve oplossingen en de inhoudelijk constructieve discussies die we gezamenlijk hebben kunnen voeren, hebben mij als professional sterker gemaakt.